|

PORTAR DRET I JUSTÍCIA A LES NACIONS

Comentari a la primera lectura. Baptisme del Senyor.

Entre els capítols 42 i 53 del llibre del Segon Isaïes s’hi troben els anomenats cants del Servent del Senyor (42,1-9; 49, 1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). El primer cant és el que descriu la crida del Servent per part del Senyor a fi que porti la justícia a les nacions. A la primera lectura d’aquest diumenge llegim pràcticament la totalitat del primer cant ( Is 42,1-4.6-7). 

El text comença dient: Heus ací ( en hebreu. “hen”). En el darrer verset del capítol anterior (41,29) l’autor ha fet servir la mateixa interjecció per desacreditar els ídols. Ara introdueix la presentació del Servent amb la partícula “hen”. És com si vogués dir: Fixeu-vos bé en el que vaig a dir, presteu atenció a les  meves paraules perquè el que diré és important. La partícula “hen” posa en contraposició el Servent amb els ídols. Als ídols que no valen res el Senyor hi contraposa la gran vàlua de la persona del Servent. 

En els palaus reials de l’antiguitat, l’oficial més important del rei se’l considerava el seu servent. Un personatge d’aquesta categoria gaudia d’una dosi de poder considerable i podia actuar amb el beneplàcit, el consentiment i l’autoritat del rei. La identitat del Servent que apareix en el Segon Isaïes ha estat controvertida, per uns un personatge anònim, per altres un profeta, per alguns el rei, per altres el poble d’Israel. No es pot descartar que en cada cant, depenent del context i dels matisos, sigui un personatge diferent. 

El Servent és un elegit del Senyor, en aquest sentit està a l’altura de les grans personalitats del poble d’Israel. Elegits ho foren Abraham, Jacob (Sl 105,6) Moisès (Sl 106,23), David (Sl 89,4) i això confirma que la missió a la que ha estat cridat és de la més alta categoria i responsabilitat.

El Senyor ha escollit el seu servent per  portar el dret a les nacions. “Mispat” és el terme hebreu que es tradueix per dret. “Sadaq” es tradueix per justícia. Sovint els dos termes apareixen junts com és el cas del nostre text. “El dret i la justícia sostenen el seu tron” diuen els salms (89,15; 97,2). Són els pilars sobre els que es fonamenta la sobirania del Senyor i que determinen el comportament ètic d’Israel: “Per vestit em posava la justícia, el dret em feia de mantell i diadema” dirà Job (29,14).

La pràctica del dret, tal com ha de ser, la defineix molt bé el llibre de Jeremies quan diu: “Defensen el dret i la justícia, arrenquen l’oprimit de mans de l’opressor, no maltracten ni injurien l’orfe o la viuda ni vessen sang innocent en aquesta ciutat” (Jr 22,3). Semblantment diu Isaïes dels qui no el practiquen: “Neguen la justícia als febles, roben el dret als pobres del meu poble; les viudes són el seu botí, espolien els orfes”. Aquests textos mostren que la pràctica de dret està intrínsecament vinculada a la consideració especial cap a les viudes, orfes i altres col·lectius vulnerables.

És al propi rei a qui li pertoca impartir el dret i la justícia i així es demana en el salm 72: “Que el rei governi amb justícia el teu poble que sigui recte (practiqui el dret) amb els humils”. En el nostre text és al Servent a qui se li demana i confia que imparteixi el dret i la justícia i aquesta pràctica adquireix un rol més important, fins i tot, que el culte i les pràctiques litúrgiques.

Els profetes es queixen que Israel no practica el dret i la justícia: “Converteixen  el dret en absenta i llencen per terra la justícia” (Am 5,7). Les nacions tampoc ho practiquen. El  llibre del Deuteronomi és molt crític amb les nacions perquè practiquen la idolatria i poden ser un parany per Israel (Dt 7,4-5.16). Aquesta idolatria fa que les nacions visquin en les tenebres; serà el Servent qui els portarà la llum (v.6). El Servent farà que les nacions practiquin del dret i la justícia que no neixen de l’adoració dels ídols sinó del reconeixement del poder i grandesa del Senyor. Dret i justícia són el tresor étic més preuat que posseeix el poble d’Israel que no se’l queda per ell sol sinó que en fa partícip a totes les nacions gràcies a la missió del Servent del Senyor.  

Baptisme del Senyor. 8 de Gener de 2023.  

Entrada similar