|

Suport Ordesa 2022

ORDESA

La Fundació Ordesa es va constituir el 2002 per expressa voluntat de la família propietària de Laboratorios Ordesa amb el desig d’ajudar a la infància més vulnerable del món.

       Un dels programes d’ajuda és per entitats que realitzen tasques amb col-lectius de nens dependents o vulnerables.

       Càritas Interparroquial de Mataró (C.I.M) està dins d’aquests grup d’entitats afavorides per ORDESA pel nostre projecte d’infància. Gràcies a  l’aportació d’Ordesa, i altres entitats col·laboradores, a Càritas Mataró podem tirar endavant el nostre projecte.

       Mataró, desembre 2022

Entrada similar