assemblea4

La identificació amb l’eslògan de Càritas, Ajuda’ns a ajudar, és la base de la tasca que fa tota la gent compromesa amb Càritas.

Els voluntaris treballen en diferents àmbits, sempre amb l’encàrrec d’ajudar a les persones que truquen a Càritas demanant suport.

Camps de treball dels voluntaris: assessoria jurídica, assessoria laboral, tallers de formació, banc d’aliments, rober, residència per a gent de la tercera edat,  visita a gent gran, servei de psicologia, periodistes, metges, treballadors socials, gestió/ administració.