ESPALANADA_3

L’objectiu principal és aconseguir un món millor. Actualment vivim temps molt difícils i el repte de Càritas és pal·liar al màxim la pobresa.

Malauradament, cada dia és més difícil aconseguir segons quins recursos i,  per aquest motiu, des de Càritas desenvolupem una varietat d’activitats.

El màxim suport que rep Càritas són els voluntaris, els socis i els donatius. Sense aquest suport no seria possible donar ajut als més necessitats del nostre entorn.

  • AJUDAR en les necessitats concretes de persones i famílies.
  • CANALITZAR la tasca i formació del voluntariat per atendre persones que necessitin serveis algunes estones al dia o periòdicament i també dels voluntaris de les Càritas parroquials i d’altres entitats.
  • PROMOURE la inserció laboral a través de projectes formatius com els cursos de formació que Càritas de Mataró fa al carrer Montcada i al centre Sant Pau
  • INCIDIR en la tasca de reinserció de persones amb toxicomanies.
  • COL·LABORAR amb altres institucions per fer possibles actuacions de cara a atendre sectors socials marginats.
  • DONAR ACOLLIDA a persones immigrants directament o col.laborar amb altres centres o institucions com el Centre Sant Pau de Càritas Interparroquial de Mataró.
  • TREBALLAR per resoldre situacions extremes de persones, famílies i col.lectius, fent un seguiment social i en molts casos també jurídic i psicològic.
  • DONAR SUPORT a la Residència Torre Llauder, nascuda des de Càritas de Mataró l’any 1985, fent l’acolliment i acompanyament dels avis sense recursos que hi viuen  i organitzant activitats de lleure.
  • SER una veu que conscienciï de les moltes mancances de solidaritat envers els que estan quedant al marge del progrés social.
1. LA IDENTITAT

Càritas és l’expressió de l’amor de la comunitat cristiana vers els més necessitats a la llum de l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església. Un canal de solidaritat cap a aquells que més ho necessiten. Actua com una ONG oficial de l’Església catòlica, al servei dels més necessitats i febles de la nostra societat.

Desenvolupa la seva acció fonamental a través del voluntariat.

Càritas, fidel a l’origen del seu nom, manifesta el seu amor als altres ajudant a les persones que ho necessiten, a descobrir i a desenvolupar les possibilitats que tenen com a éssers humans.

2. LA MISSIÓ

La missió de tots els agents de Càritas és acollir les persones que es troben en situació de risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

3. ELS VALORS

L’amor, que és el fonament de la identitat i la font inspiradora dels valors. L’amor entregat des de la gratuïtat.

La dignitat de la persona,  reconeixent les seves capacitats, promovent les seves potencialitats i treballant per afavorir la seva integració social i el seu desenvolupament integral.

La persona com a centre de la nostra acció; defensant la seva dignitat, reconeixent les seves capacitats, impulsant les seves potencialitats i promovent la seva integració i desenvolupament.

La solidaritat, que es fonamenta en la igualtat i la justícia social i que busca una transformació social.

La justícia social, des d’una actitud activa i compromesa.

L’austeritat,  per optimitzar els recursos d’una manera ètica i coherent.

La participació que comparteix espais de reflexió i d’acció amb tothom, promovent la implicació de tots els que formen part de Càritas i treballant per generar complicitats, promovent el treball social comunitari.

Esperit de millora, per adaptar-nos a les noves realitats i fent possible una innovació contínua.

La transparència per compartir la informació i la raó de ser de la institució.